Το κύριο μέλημα της ESG είναι να μελετά και να κατασκευάζει αξιόπιστες, σύγχρονες και υψηλής ενεργειακής απόδοσης κατασκευές με την χρήση νέων υλικών, τεχνολογιών και τεχνογνωσιών. Οι λύσεις που προτείνουμε συνδιαλέγονται με το αστικό περιβάλλον, με στόχο να μην το επιβαρύνουν αλλά να το αναδιαμορφώνουν. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία ποιοτικών κατοικιών σε ιδιόκτητα οικόπεδα σε προνομιακά σημεία της πόλης, με έμφαση στο σχεδιασμό και στη λειτουργικότητα των χωρών για την βέλτιστη διαβίωση των χρηστών.