Η διώροφη κατοικία στρέφεται προς τη θέα, και σχεδιάστηκε με τη λογική της διαμόρφωσης μιας εξωτερικής επιφάνειας που μεγιστοποιεί τις θέες και ρυθμίζει το φυσικό φωτισμό.Πίσω στα έργα