Η ESG πέρα από την ιδιόκτητη ανάπτυξη κατοικιών και πολυκατοικιών, αναλαμβάνει την μελέτη και επίβλεψη νέων κατασκευών καθώς και την ανακαίνιση ήδη υφιστάμενων. Οδηγός μας σε κάθε έργο είναι το πάθος, η γνώση και ο εστιασμός στην ποιότητα. Με αυτά ως δεδομένα, καταρτίζουμε προτάσεις και σας παρουσιάζουμε ιδέες. Με βασικό σκοπό τον συνδυασμό της αρχιτεκτονικής δημιουργίας/κατασκευής, με τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα, και με κοινό παρονομαστή την καινοτομία.