Η ESG πέρα από την ιδιόκτητη ανάπτυξη κατοικιών και πολυκατοικιών, αναλαμβάνει την μελέτη και επίβλεψη νέων κατασκευών, καθώς και την ανακαίνιση ήδη υφιστάμενων. Οδηγός σε κάθε έργο είναι το πάθος και η γνώση εστιάζοντας στην ποιότητα. Με αυτά ως δεδομένα, καταρτίζουμε προτάσεις και παρουσιάζουμε ιδέες, με βασικό σκοπό τον συνδυασμό της αρχιτεκτονικής δημιουργίας/κατασκευής, τη λειτουργικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.